Drepturile pacienților diagnosticați cu cancer

Fără îndoială, diagnosticul de cancer aduce schimbări majore atât în viaţa bolnavului, cât şi a familiei sale.

Cancerul este o boală cronică asociată cu probleme şi nevoi speciale. Această abordare a stat la baza hotarârii Asociaţiei Europeane a Ligilor de Cancer de a recunoaşte anumite drepturi şi servicii speciale, atât pentru bolnavii de cancer, cât şi pentru familiile lor.

Aceste drepturi trebuie să fie promovate pentru a îmbunătăţi starea de sănătate şi a creşte speranţa de viaţă, pentru a minimaliza sentimentul de insecuritate şi suferinţa bolnavilor şi pentru a evita risipirea resurselor acestora.

Drepturile-bolnavilor-de-cancer

Iată care sunt acestea:

1. Dreptul la depistare timpurie, diagnostic şi tratament

Toţi bolnavii de cancer, indiferent de vârstă, sex, situaţie socială sau materială, au dreptul la cea mai timpurie depistare, diagnostic şi tratament.
Acest drept înseamnă existenţa unor standarde de calitate, a sprijinului unor echipe calificate şi multidisciplinare, o bună comunicare a informaţiilor către bolnav, primirea unor răspunsuri deschise, accesul la tehnica de ultimă generaţie, o a doua opinie (sau mai mute opinii), scăderea timpului de aşteptare pentru aprobarea tratamentului, acces la studii clinice ori de câte ori este posibil, suport pentru a lua o decizie bine documentată.

2. Calitatea tratamentului

Calitatea îngrijirilor medicale trebuie să fie rezultatul unei abordări care să răspundă nevoilor bolnavilor şi familiilor lor.
Bolnavii trebuie să aibă dreptul de a participa direct la luarea deciziilor în legătură cu starea lor de sănătate. De asemenea, ei trebuie să aibă de ales între o paletă largă de servicii (de exemplu, îngrijiri la domiciliu sau tratament în clinic din străinătate), să beneficieze de suport pentru familii, îngrijiri paliative, acces la o echipă calificată şi multidisciplinară.

3. Relaţia dintre bolnavi şi personalul medical

Aceasta trebuie să se bazeze pe respect şi confidenţialitate şi cuprinde pentru bolnavul de cancer:

  • Dreptul la servicii medicale de cea mai bună calitate;
  • Timp adecvat alocat pentru consultaţie şi comunicare;
  • Dreptul de a alege singur;
  • Dreptul la intimitate;
  • Dreptul de a avea informaţii complete despre diagnostic, tratament, prognoză, inclusiv dreptul de a alege să nu fie informat;
  • Dreptul de a implica familia dacă doreşte;

4. Informarea

Accesul la informaţii pentru bolnavi şi familiile lor trebuie promovat, pentru a asigura o mai bună înţelegere şi a reduce teama sau anxietatea. Bolnavii se pot informa atât direct de la specialişti, cât şi din alte surse (internet, cărţi, reviste de specialitate, TV etc.) dar şi de la asociaţiile de bolnavi sau grupurile de suport..

5. Suportul psihologic

Suportul psihologic este esenţial pentru nevoile emoţionale ale bolnavilor şi familiilor acestora pe tot parcursul stabilirii diagnosticului, tratamentului, dar şi după încheierea terapiei.

6. Suportul social şi financiar

Pentru a susţine pacientul în privinţa acestor două aspect este nevoie de consiliere pentru obţinerea unor ajutoare financiare, de sprijin în completarea formularelor necesare, de protecţie specială la locul de muncă, şi de suport pentru grupurile vulnerabile.

7. Reabilitarea

De reabilitare trebuie să beneficieze bolnavii, atât în timpul tratamentului, cât şi după terminarea acestuia. Reabilitarea înseamnă astfel o abordare complexă (fizică, psihologică, socială, ocupaţională).

8. Îngrijirile paliative

Asigurarea îngrijirilor paliative trebuie promovată pentru a putea îmbunătăţi calitatea vieţii, mai ales în fazele avansate ale bolii.

Bolnavul poate alege unde să primească acest tip de îngrijiri – la domiciliu sau în unităţi medicale specializate. Dreptul la îngrijiri paliative presupune şi un control eficient al simptomelor, asistenţa socială a familiei bolnavului de cancer, accesul la o echipă specializată în paliaţie.

Lasă un comentariu...

*