Există sau nu în România gratuitate pentru bolnavii de cancer?

Fiecare bolnav de cancer ar trebui tratat gratuit în România, chiar dacă nu este asigurat.

Gratuitate-pentru-bolnavii-de-cancer

Legea 95/2006 prevede că toate persoanele fără venituri, cu afecțiuni cuprinse în programele naționale (inclusiv cele oncologice) sunt asigurate fără plata contribuției. Trebuie doar să se înregistreze în această calitate la casa de asigurări de sănătate.

Dar pentru a se ajunge la situația în care tratamentul pentru cancer este gratuit trebuie parcursă o lungă procedură birocratică, care înseamnă multe drumuri și o serie de acte.

Medicamentele pentru cancer sunt compensate 100%, dar sunt situații în care bolnavii sunt puși să plătească în farmacii pentru tratamentul pe care îl urmează.

Persoanele fără venituri, de exemplu, trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate următoarele documente:

  • copie după actul de identitate;
  • declarație pe propria răspundere că nu au realizat venituri în ultimii cinci ani;
  • certificat constatator ONRC – pentru cei care solicită pentru prima dată adeverința de asigurat;
  • dovada emisă de ANAF/Trezorerie/Bancă privind achitarea contribuției de sănătate la zi;
  • cerere de obținere a adeverinței de asigurat;

Chiar dacă legea este de partea lor, iar după includerea în Programul Național pot fi tratați gratuit, bolnavii de cancer sunt puși să achite contribuții retroactiv la asigurări (ultimii cinci ani), pentru a putea fi incluși în categoria beneficiarilor de tratamente gratuite sau să dovedească că nu au avut venituri.

De asemenea, bolnavii de cancer pot primi medicamente compensate sută la sută prin sistemul de asigurări.

De cele mai multe ori apar situații în care acești bolnavi pot fi puși să plătească dacă vor un anumit tratament.

O astfel de situație apare atunci când un bolnav dorește o variantă originală a unui anumit medicament (cea a producătorului inițial) și nu cea generică (pe care o produc și alte firme).

Lista de medicamente compensate este gândită pe DCI (Denumire Comună Internațională) și medicamente generice.

În această listă sunt trecute toate tipurile de preț per unitate terapeutică (UT), astfel încât se pot observa foarte clar diferențele.

Mai mult, pentru fiecare medicament este trecută valoarea de decontare (adică suma suportată de sistemul de asigurări de sănătate).

În principiu, procentul de compensare se aplica la prețul cel mai mic, care se numește și preț de referință. Farmaciile sunt obligate, astfel, să ofere asiguraților variantele cele mai ieftine de medicamente generice.

Dar și în situația în care nu se găsește un medicament mai scump, asigurații pot reclama acest lucru la Agenția Națională a Medicamentului.

Lasă un comentariu...

*